Máy đo màu đường (Colorimeter)

 

Nhà sản xuất

SUMA (Anh)

Bước sóng

320 đến 950 nm

Phạm vi đo

0 đến 1 999 mau

0...20 000 IU

Nhiệt độ

đến 40oC
Máy đo độ đường (Saccharimeter & Polarimeter)

 

Nhà sản xuất

Rudolph Research Analytical (Mỹ)

Phạm vi đo

± 89Arc Optical Rotation ± 0.01oArc Optical Rotation (±0.03oZ)

Bước sóng

589 nm; 546 nm

Đo nhiệt độ

10...40oC ±0.1oC
Nhà sản xuất

Rudolph Research Analytical (Mỹ)

Phạm vi đo

± 225oZ ± 0.01oZ

Bước sóng

589 nm; 880 nm

Đo nhiệt độ

10...40oC ±0.1oC
Máy đo độ Pol, Brix (Refractometer)

 

Phạm vi đo

1.29-1.70 RI ±0.00004 RI;

0-95 Brix ±0.03 Brix;

1.00-1.04 Urine SG ±0.0001 USG

Nhiệt độ

10...40oC

Bước sóng

589.3 nm

Máy đo độ pH, nhiệt độ

 

Nhà sản xuất

Schott (Đức); Precisa (Thụy Sỹ)

Phạm vi đo

0...14 pH ±0.01

-130...199oC

Hiệu chuẩn

2-3-4 điểm 

Và các phụ kiện theo catalogue máy

*             Đèn halogen

*             Cốc đo mẫu

*             Đầu điện cực

*             Cảm biến

*             . . .