Broquet Pump (Bơm đường non)

M&T là đại lý phân phối tại thị trường Việt nam cho sản phẩm Bơm của Broquet - Công hòa Pháp


l

Giải pháp cho Công nghiệp chế biến Đường

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc chuyển tải chất lỏng từ  quá trình trợ tinh, giải pháp bơm Broquet cho các chất lỏng có độ nhớt và hàm lượng chất rắn cao là một trong những giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy nhất trên thị trường.

Tất cả từng sản phẩm trong hàng ngàn sản phẩm bơm chuyển hóa và đường non đã chứng minh kiến thức hiểu biết của chúng tôi với môi trường công nghiệp chế biến đường và các yêu cầu của nó. Hãy khám phá giải pháp bơm mới cho công nghiệp mía đường được thiết kế bởi Broquet, nhà phát mình bơm đường non kiểu bánh răng.

                     BƠM MASSECUITE VÀ MAGMA                                              BƠM MẬT (MOLLASSES)