Bơm Ly tâm JCP
Bơm ly tâm JEC kiểu JCP có đăc trưng là khả năng vệ sinh tối đa, đạt các chứng chỉ an toàn thực...
Bơm Ly tâm JP

Bơm ly tâm JEC kiểu JP được thiết kế để làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, hiệu suất cao.

Bơm Ly tâm JEP/JEPS
Bơm ly tâm JEC kiểu JEP/JEPS được thiết kế để làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, hiệu suất cao.
Bơm Ly tâm JWP
Bơm ly tâm JEC kiểu JWP  (Water For Injection) là lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ tinh khiết...