Bơm Ly tâm JP

Bơm ly tâm JEC kiểu JP được thiết kế để làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, hiệu suất cao.

  • Bơm ly tâm JEC kiểu JP được thiết kế để làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, hiệu suất cao.

  • Thời gian ngừng nghỉ ngắn và thời gian bảo trì nhanh chóng nhờ bộ làm kín kiểu tải trước.
  • Hiệu suất cao và tiêu thụ năng lượng thấp.
  • Có thể vệ sinh được toàn bộ và tự xả theo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.
  • Yêu cầu NPSH thấp và độ ồn thấp.
  • Dễ dàng thay đổi từ Bộ làm kín đơn (Single) sang Bộ làm kín kép (Double)
  • Lý tưởng để sử dụng trong các nghành chế biến đòi hỏi vệ sinh cao như : Sữa, Bia, Đồ uống, dược phẩm, xử lý nước...