Chứng Chỉ


JEC là công ty đặc biệt quan tâm tới việc đem lại cho khách hàng của mình sự đảm bảo tin cậy nhất. Vì lý do này, mục tiêu của công ty luôn luôn là đạt càng nhiều chứng chỉ cho các sản phẩm của mình càng tốt.

JEC đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng ngặt ngèo cho từng sản phẩm, cũng như các tiêu chuẩn 1935/2004(EC), ISO 9001:2015, CE, 3A, EHEDG, FDA avà ATEX 

Các chứng chỉ này, được cấp bởi Viện đươc uỷ quyền, là tham chiêú tốt nhất liên quan đến chất lượng của các sản phẩm sản xuất bởi JEC, được quốc tế công nhận như là những xác nhận tốt nhất tại thị trường JEC hiện diện. Nhờ đó, nó khẳng định cam kết của công ty đáp ứng các mục đích ứng dụng khác nhau.

 

 
EHEDG
 • EHEDG
  (European Hygienic Engineering and Design Group)
 • European-based non-governmental organization devoted to the advancement of hygienic design and food engineering. European legislation requires that handling, preparation, processing, packaging, etc. of food is done hygienically, with hygienic machinery in hygienic premises (the food hygiene directive, the machine directive and the food contact materials directive).
 • DOWNLOAD
1935/2004(EC)
 • 1935/2004(EC)
 • This regulation is made by EFSA(European Food Safety Association) so all materials for the wetted parts should be tested in order to prove the safety by European related directives
 • DOWNLOAD
CE
 • CE
 • This marking assures that the product complies with the requirements of the European related directives
 • DOWNLOAD
 
3A
 • 3A
 • Application and license agreement is to satisfy the American sanitary regulation
 • DOWNLOAD
FDA
 • FDA
 • In general, it can be applied to the gasket and elastormers. They also require to be able to recognize that it made the material is safe for use in food industry.
 • DOWNLOAD
ATEX
 • ATEX (Directive 94/9/CE)
 • Certificate of the equipment and protection systems intended for use in potentially explosive atmospheres.
 • DOWNLOAD
ISO 9001:2015
 • ISO 9001:2015
 • Quality regulations system that JEC is certified
 • DOWNLOAD