GEA, Gioăng & Tấm

Chúng tôi cung cấp Gioăng, Tấm chính hãng và không chính hãng cho các Bộ trao đổi nhiệt GEA

 

GEA NT Series

NT100M

NT100T

NT100X

NT150L

NT150S

NT250L

NT250S

NT350S

NT50M

NT50T

NT50X

NT50M

NT-100M

NT-100T

NT-100X

NT-150L

NT-150S

NT-250L

NT-250S

NT-350S

NT-50M

NT-50T

NT-50X

NT-50M

NT 100 M

NT 100 T

NT 100 X

NT 150 L

NT 150 S

NT 250 L

NT 250 S

NT 350 S

NT 50 M

NT 50 T

NT 50 X

NT 50 M

GEA EcoFlex Free-FlowFA / N / NFSeries

FA157

FA159

FA161

FA184NG

FA184WG

N40

NF350

FA-157

FA-159

FA-161

FA-184NG

FA-184WG

N-40

NF-350

FA 157

FA 159

FA 161

FA 184 NG

FA 184 WG

N 40

NF 350

GEA VARITHERM (VT) Series

VT04

VT04P

VT10

VT20

VT20P

VT405

VT40

VT40M

VT40P

VT-04

VT-04P

VT-10

VT-20

VT-20P

VT-405

VT-40

VT-40M

VT-40P

VT 04

VT 04 P

VT 10

VT 20

VT 20 P

VT 405

VT 40

VT 40 M

VT 40 P

VT805

VT80

VT80M

VT80P

VT1306

VT130F

VT130K

VT180

VT250

VT2508

VT-805

VT-80

VT-80M

VT-80P

VT-1306

VT-130F

VT-130K

VT-180

VT-250

VT-2508

VT 805

VT 80

VT 80 M

VT 80 P

VT 1306

VT 130 F

VT 130 K

VT 180

VT 250

VT 2508

GEA Laser-Welded Cassettes - LWC Series

LWC100T

LWC100M

LWC100X

LWC150S

LWC150L

LWC250S

LWC250L

LWC350S

LWC350M

LWC-100T

LWC-100M

LWC-100X

LWC-150S

LWC-150L

LWC-250S

LWC-250L

LWC-350S

LWC-350M

LWC 100 T

LWC 100 M

LWC 100 X

LWC 150 S

LWC 150 L

LWC 250 S

LWC 250 L

LWC 350 S

LWC 350 M