Viex, Gioăng & Tấm

Chúng tôi cung cấp Gioăng, Tấm chính hãng và không chính hãng cho các Bộ trao đổi nhiệt Viex

 

V, VX and VXN Series

V60V85V100V110V130V170VX2VX4VX8VX13
V-60V-85V-100V-110V-130V-170VX-2VX-4VX-8VX-13

 

VX20VX28VX45VXN01VXN03VXN09VXN12VXN16VXN20VXN23
VX-20VX-28VX-45VXN-01VXN-03VXN-09VXN-12VXN-16VXN-20VXN-23

 

VXN25VXN26VXN36VXN46VXN55VXN59VXN84VXN93VXN108VXN109
VXN-25VXN-26VXN-36VXN-46VXN-55VXN-59VXN-84VXN-93VXN-108VXN-109

 

VXN115VXN140VXN145VXN175VXN185
VXN-115VXN-140VXN-145VXN-175