Bơm Rotary JRZL/Options

 • Bơm Lobe đáp ứng được nhiều yêu cầu sử dụng khác nhau
 • Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn EHEDG và 3-A, 1935/2004, FDA, CE và ATEX
 • Bơm Lobe đáp ứng được nhiều yêu cầu sử dụng khác nhau
 • Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn EHEDG và 3-A, 1935/2004, FDA, CE và ATEX
 • Dễ dàng chuyển đổi rotor mà không cần điểu chỉnh khe hở
 • Lựa chọn Áo nhiệt
 • Có sẵn các loại Cánh đơn (Single wing), Cánh đôi (bi-wing), Cánh ba (tri-lobe), Đa cánh (multi-lobe), heli-lobe, và spur-gear
 • Được thiết kế lý tưởng cho các qui trình chế biến vệ sinh, dễ thay đổi kiểu làm kín nhờ thiết kế bộ làm kín tải trước duy nhất
 • Độ nhám bề mặt tiêu chuẩn 0.6 ㎛Ra , lựa chọn 0.4 ㎛Ra (16Ra, 192grit)
 • Bộ làm kín được lắp ngoài để đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh
 • Bộ làm kín được cân bằng và đa lò xo
 • Có sẵn các loại Bộ làm kín đơn (Single mechanical seal), Bộ làm kín nước (flushed mechanical seal), lip seal, O-ring seal, Bộ làm kín kép (double mechanical seal)