Bơm Ly tâm JEP/JEPS

Bơm ly tâm JEC kiểu JEP/JEPS được thiết kế để làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, hiệu suất cao.
  • Bơm ly tâm JEC kiểu JEP/JEPS được thiết kế để làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, hiệu suất cao.
  • Lý tưởng thích hợp cho các môi chất lỏng có không khí (Loại JEPS)
  • Lý tưởng để sử dụng bơm hồi trong hệ thống CIP (Loại JEPS)
  • Hiệu suất cao, tiêu thụ năng lượng thấp
  • Có thể vệ sinh toàn bộ và tự xả trong hệ thống CIP
  • Yêu cầu NPSH thấp và độ ồn thấp
  • Bảo trì nhanh chóng, dễ dàng vệ sinh, thời gian ngừng nghỉ ngắn nhờ bộ làm kín thiết kế kiểu tải trước
  • Dễ dàng chuyển đổi từ Bộ làm kín đơn (Single) sang Bộ làm kín đôi (Double)
  • Lý tưởng để sử dụng trong các nghành chế biến đòi hỏi vệ sinh cao như : Sữa, bia, đồ uống, dược phẩm, xử lý nước ...